Üzletszabályzat

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– ÁSZF –

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

A cég neve: SZIREXPRO KFT.
Cég képviselő neve: Szira Márton tulajdonos ügyvezető
Cég székhelye: 2115 Vácszentlászló, Turai út 4/B.
Cég adószáma: 26179047-2-41
Cég EU adószáma: HU26179047
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-306200

A továbbiakban Szolgáltató 

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Iroda és levelezési címe: 2115 Vácszentlászló, Turai út 4/B.
Kapcsolattartó: Szira Márton tulajdonos ügyvezető
Mobil: +36-20/431-96-79
Telefon/Fax: +36-28/349817
E-mail: info@szirex.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9.00 – 16.00 között hívható.

1.3. A Vásárló

Aki a Szolgáltatón keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket megrendel, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, vagyis írásban terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2018. január 1. napjától határozatlan ideig hatályos.